St Thomas Katolska Församling, Lund

Församlingen - Caritas Lund
 
 
 
 

Caritas Lund

symbol-caritas


Aktuellt                                                                                                               
-Årsmöte söndagen den 22 mars efter högmässan
-Bankgiro 5549-7309
-Caritas Lund har inlett ett samarbete med Sparbanken Skåne 
  18313 mynt

Aktuella projekt
-Vattentankar, Kenya se vattentankar-kenya.se
-Förskola, Sisters of Notre Dame, Gambia se www.kunkujang.se
-Unga kvinnors yrkesutb, Sisters of Notre Dame, Gambia se www.kunkujang.se
-Barnhem Needy Children, Kenya
-Flickskola, Salesian Sisters, Sri Lanka
-Soppkök, Lund

Att göra skillnad
Kära församlingsmedlemmar!
Ofta känner jag en återkommande rädsla: att drabbas av uppgivenhet. Uppgivenhet inför allt det hemska som man ser på nyheterna, det som händer idag, som pågår just nu. Det gör mig bedrövad när jag tänker på att det mesta av lidandet inte orsakas av sjukdomar och naturkatastrofer utan av oss människor. Så mycket kunskap och energi som används för att orsaka en annan människas lidande eller död. Det är inte långt till uppgivenhet.
Allt detta händer ”där borta”. Men vi kan se lidande även närmare, ”här hemma”, när vi ska ta oss till jobbet eller gå och köpa mjölk.
Vad kan vi göra för honom som försöker vara munter och spelar dragspel på stationen, i kylan redan kl 7 på morgonen. Eller henne med sorgsna ögon, som sitter tjugo meter längre bort, inlindad i skänkta filtar… Det är inte långt till uppgivenhet.
Men vi som är kristna måste hysa hopp, vår tro kräver det av oss. Caritas Lund verkar utifrån detta hopp – att det finns möjligheter att förändra och förbättra. Att göra skillnad.
Vår församling, alla ni som är mina bröder och systrar - bokstavligen, varje gång vi delar Kristi kropp - stötar genom Caritas Lund flera olika projekt ”där borta” och ”här hemma”. Trots att vi inte kan göra något åt alla de 50 miljoner människor som är nödställda idag, kan vi på ett avgörande sätt hjälpa dem som berörs av våra projekt.
Våra projekt är varken många eller stora, men kännetecknas alla av att de på ett radikalt sätt förändrar livsvillkoren för de människor som berörs av dem och gör stor skillnad för de enskilda. Vi följer våra projekt på plats och är måna om att alla insamlade medel oavkortat tillfaller dem behövande. Då vi inte har några omkostnader går även hela medlemsavgiften oavkortat till behövande.
Här följer några få ord om ett par av våra projekt.
Ett av våra längsta engagemang är stödet till de polska systrar School Sisters of Notre Dame i Gambia. Där går våra bidrag till systrarnas arbete med unga kvinnors yrkesutbildning. Det är en fantastisk möjlighet att med små medel förbättra en ung människas hela liv. Vi bidrar också till förskolelärarlönen och ett mål mat åt förskolebarnen i två av de mer än tjugo förskolor som drivs av systrarna. Jag träffade syster Elisabet vid hennes besök i Sverige. Hon är eldsjälen och koordinatorn för deras arbete sedan mer än tjugo år tillbaka. De är inte många, av och till 3-4 systrar i kongregationen, men dem undervisar, kör ut rissäckar, lagar generatorn mm. Jag ville kyssa hennes händer.
Vi fortsätter att samla in medel för en ny buss åt en katolsk församling i Kairo. Helena och Staffan Gerdmar har nyligen besökt församlingen. Bussen används för att köra vuxna och barn med intellektuella funktionsnedsättningar till och från skola och dagverksamheten i församlingen.
Under innehavande år tänker vi fortsätta stödja Karin Norlins projekt med vattentankar i Kenya. Dessa, om något, gör verkligen skillnad för kvinnors och barns livsvillkor
På hemmaplan stödjer vi Mona-Lisas soppkökverksamhet för hemlösa i Lund; församlingens karitativa verksamhet koordinerad av Lave Regnell; br. Björns Dominostudenters karitativa arbete , mm.

Mer information kan man få om man kommer till
Caritas Lunds Årsmöte söndagen den 22:a mars efter högmässan
Härmed vill vi inbjuda alla som vill stödja våra projekt, har tankar om nya sätt att stödja ”min nästa” och vill anslå av sin tid och energi för Caritas Lunds försök att göra skillnad!

För Caritas Lund
Maria Frigyesi, ordförande
 
 
 
 

Katolska studenter och unga i Lund

Vi har saker för dig som är student eller ung i Lund. We have several activities which could concern you as a catholic Student in Lund. 

Read more...

Respekt: Katolsk rörelse för livet

Respekt, den katolska rörelsen för livet lyssnar på dig! Respekts hemsida