St Thomas Katolska Församling, Lund

Församlingen - Latinsk mässa - extraordinarie formen
 
 
 
 

Latinsk mässa - extraordinarie formen

missaLatinsk mässa, den extraordinarie formen

Varje söndag firas mässan i Sankt Thomas också enligt 1962 års mässbok (som liknar den romerska mässboken av år 1570), det vill säga den gudstjänstordning som var allmän i katolska kyrkan intill 1965, då andra Vatikankonciliets gudstjänstreform (beslutad 1963) började införas. Konciliets reform öppnade vägen till liturgisk bön och sång på folkets språk, en större variation av böner och texter och ett rikare utbud av bibliska texter, som genomgår de viktigaste partierna i den heliga Skrift under en cykel på tre år. Den förverkligades i och genom påven Paulus VI:s mässbok 1970.

Bakgrund

I katolska kyrkan finns 21 riter, dvs. gudstjänstordningar, ett arv av texter, sånger, gester och teologiska accenter. Den ojämförligt största riten är den romerska, den gudstjänst som firas i Rom och som missionärer har fört med sig till hela världen, också till Skandinavien under högmedeltiden, då varje stift och orden firade mässan enligt romerskt mönster men alla med sina speciella särdrag. I och med boktryckarkonsten likformades gudstjänstordningarna, och det romerska missalet av år 1570 blev den mest använda gudstjänstboken i världen.

Den romerska riten har numera två former:

1. den ordinarie formen, som följer Paulus VI:s mässbok och som är den absolut vanligaste gudstjänstformen i världen i dag och vanligen firas på folkspråket och som man kan ta del av i den senaste upplagan av Cecilia. Katolsk gudstjänstbok 2013 och i bönboken Oremus, sjunde upplagan 2014.

2. Den extraordinarie formen enligt den romerska mässboken på latin av år 1962.

Påven Benedictus XVI bestämde 2007 att den extraordinarie formen och vara likvärdig med den ordinarie. Den firas enbart på latin, men med textläsningar och predikan på modersmålet.

I båda formerna av den romerska riten kan man använda latin som gudstjänstspråk och sjunga gregoriansk sång, den romerska kyrkans speciella, enstämmiga sång på latin som knyts till påven Gregorius den store (organisatör av gudstjänstlivet i Rom, död 604) och berikades och utvecklades i de frankiska sångskolorna i det karolingiska imperiet under 800- och 900-talet. I Lund sjungs mässan enligt den extraordinarie formen oftast med gregoriansk sång.

I Sankt Thomas kyrka i Lund firas i Mariakapellet varje söndag kväll den extraordinarie formen av fader Marcus Künkel, som tillhör Kristkonungens institut, som präglas av den salesianska spiritualiten i den helige Frans av Sales efterföljd (förening av nåden och naturen), och av fader Anders Piltz, som är biskopsvikarie för gudstjänstlivet i stiftet och tillhör dominikanordens prästsällskap (som söker föreningen av tro och vetande och en förkunnelse av evangeliet på ett begripligt sätt).

Gudstjänsterna på enligt den extraordinarie formen organiseras av lekmän som vill verka för förståelsen av den latinska liturgin och den gregorianska sången. Mässans texter är utskrivna i svensk översättning.

Mässtider
Söndag jämna veckor kl. 18:00
Söndag udda veckor kl. 16:00
Måndag stilla mässa (utan sång) kl 09:00 utom måndag efter sista söndagen i månaden
Sommaruppehåll i juli månad
 
 
 
 

Katolska studenter och unga i Lund

Vi har saker för dig som är student eller ung i Lund. We have several activities which could concern you as a catholic Student in Lund. 

Read more...

Respekt: Katolsk rörelse för livet

Respekt, den katolska rörelsen för livet lyssnar på dig! Respekts hemsida