St Thomas Katolska Församling, Lund

Trosundervisning - Söndagsskola
 
 
 
 

Välkomna till söndagsskola!

Välkomna till söndagsskola varje söndag!

Det finns många små barn i församlingen och under söndagens gudstjänst får barnen (med föräldrar) delta i en egen samling med Ordets gudstjänst för barn. Här kan barnen ta del av bibelordet och fundera kring tron på en nivå anpassad för dem.

Barnens liturgi firas i varje söndagssmässa och börjar med att vi sänds ut av prästen i en egen procession. Vi avslutar sedan samlingen så att vi kan tåga in vid offertoriet med offergåvorna. Tanken är att alla i familjen ska kunna delta i den stora gudtjänsten innan och efter.

Vi följer en liturgi för barnen som motsvarar den vanliga mässans liturgi men på ett sätt som barnen lättare kan förstå och ta till sig. Vi sitter i ring på golvet, tänder ett ljus, sjunger och barnen får ta del av Bibeltexten på olika sätt och fundera över vad det kan betyda (i huvudsak gäller den text som är söndagens evangelium). Varje gång får barnen sedan göra något ett pyssel eller en aktivitet knutet till dagens tema. Vi avslutar sedan med Lilla Credo och bön innan vi går tillbaka för att fortsätta mässan med alla andra.

Alla barn är välkomna (samlingerna riktar sig i första hand för barn upp till 7år) och även föräldrar.

Vi är några föräldrar som turas om att hålla i samlingarna, och finns det fler som vill hjälpa till efter hand så är det välkommet. Vi arbetar efter ett färdigt material från England som har anpassats för att passa barnens ålder och för vår församling.


 
 
 
 

Katolska studenter och unga i Lund

Vi har saker för dig som är student eller ung i Lund. We have several activities which could concern you as a catholic Student in Lund. 

Read more...

Respekt: Katolsk rörelse för livet

Respekt, den katolska rörelsen för livet lyssnar på dig! Respekts hemsida